Børnefodbold i EfB

Hvert år betræder massevis af små og større fodboldspillere banerne i EfB alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle drømmer om at blive den nye Messi, Ronaldo eller Jakob Ankersen. Andre kommer til fodbold, fordi det er sjovt, fordi de lærer noget nyt, fordi det er spændende eller fordi deres venner/veninder gør det.

Det er Esbjerg forenede Boldklubbers intention at skabe en attraktiv børneafdeling, hvor begreber som glæde, tryghed, udvikling og aldersrelateret træning er omdrejningspunkterne i den daglige træning med alle børnefodboldspillere i klubben. EfB er som den eneste klub i midtbyen forpligtet til at tilbyde udviklende læringsmiljøer til både bredde- og elitespillere og derfor er klubbens overordnede målsætning udviklingen af hele mennesker og at skabe trygge læringsmiljøer, uanset færdigheder, baseret på ligeværdig dialog og handlinger.

Som træner i EfB hviler der et stort ansvar på ens skuldre og vi håber, at trænermanualerne, som er lavet til årgangene fra U6 - U12, kan være med til at skabe struktur på træningen og gøre det at være træner i EfB til en mere enkel og overskuelig proces. Herved forstås blandt andet, at trænernes resurser i højere grad bliver brugt på at tilbyde aldersrelateret træning til alle spillerne i klubben. Manualen alene gør naturligvis ikke alt arbejdet, for det er vores trænere, der skal sørge for, at teori og praksis kommer til at hænge sammen. manualen er at betragte folderen som det sidste skridt mod en sikring af, at alle fodboldspillere i EfB tilbydes god og udviklende træning. For de nye trænere er manualen forhåbentlig en brugbar rettesnor i det spændende arbejde, der ligger forude.

I manualen er lavet et oplæg til, hvordan vi forestiller os, at årets træning skal se ud. Udgangspunktet er naturligvis taget i DBU's oplæg om aldersrelateret træning og EfB's egne principper om god træning af fodboldspillere i aldersgruppen fra U5 til U12. Oplægget skal hjælpe jer på rette vej i forhold til udvælgelse af temaer til træningen, udvælgelse af brugbare og funktionelle øvelser og en differentiering af disse og slutteligt et overblik over, hvad kan/skal spillerne kunne på diverse årgange og hvad kan/skal der arbejdes med på de forskellige årgange.

Vi skal væk fra at selektere spillere i en alt for tidlig alder og tilbage til at tænke på at udvikle spillernes individuelle færdigheder på alle niveauer. Her er det vigtigt at gøre brug af den aldersrelaterede træning, da vi her møder spillerne, hvor de er, og ikke hvor vi tror de er!

Og så er en ting sikker! Skal børnene være glade for at gå til fodbold, og føle at de lærer noget, skal den lille runde være med hele tiden. Det vil sige, at vi skal bestræbe os på, at hver enkelt spiller får så mange boldberøringer pr. træning som muligt. Husk også, at vi til træning altid spiller til to mål!

Træningsmanualerne findes under de enkelte årganges egne sider.

Rigtig god fornøjelse!