Akkreditering

EfB's hjemmekampe

For at garantere adgang for relevante sportsmedier og for at holde useriøse medier væk fra pressepladserne, skal alle mediefolk, som ønsker at overvære EfB’s hjemmekampe akkrediteres.

For at sikre de bedst mulige forhold for alle medier, vil vi bede jer akkreditere jer via nedenstående formular, inden kl. 12 dagen før kampen spilles. På kampdagen kan du ved henvendelse ved Presseindgangen (Mellem A- og B-tribunen) få udleveret din akkreditering og eventuel foto- eller tv-vest, som du skal aflevere efter kampen.

Produktionsholdet fra TV-mediet, der har live-rettigheden til den pågældende kamp på Blue Water Arena, er akkrediteret på forhånd.
Opstår der problemer vedrørende akkrediteringen, bedes man kontakte Divisionsforeningen.

ENGLISH

Accreditation to Esbjerg fB’s home matches

If you need an accreditated to Esbjerg fB’s home match, the following form must be filled out.
Deadline for the accreditation is the day before the match at 12.00 noon.

Akkrediteringsformular

Medie / Media
Navn / Name
Telefon / Phone
Email
Mediefunktion / Mediafunction
Pressekort eller AIPS kortnummer
Kommentarer
Presseplads med bord