Idrætsklasserne årgang 2015/2016. - 9. klasse.

Eliteidræt Esbjerg

Eliteidræt Esbjerg er en kommunal eliteorganisation, som ønsker at fremme mulighederne for, at unge kan dyrke eliteidræt på højest mulige niveau. I Esbjerg kommune arbejder vi for at skabe optimale forhold for eliteidrætudøvere inden for områderne familie, job, bolig og uddannelse – altså med fokus på ”det hele menneske”. Den ultimative præstation forudsætter optimale forhold for eliteidrætsudøveren.

Esbjerg Kommune var det første sted i Danmark, som etablerede idrætsklasser i folkeskolen. Vi har særligt fokus på idræt gennem både dagtilbud, idrætsklasser, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, for på den måde at sikre en rød tråd gennem uddannelsessystemerne. Eliteidræt Esbjerg har følgende eksisterende tilbud til idrætstalenterne:

 • Idrætsklasser (7.-10. klassetrin)
 • Morgenmadsordning
 • Esbjerg Ordningen – fleksibelt uddannelsesforløb på ungdomsuddannelser
 • Buddyordning
 • Mulighed for genlæsningstimer
 • Støtte på videregående uddannelser
 • Vejledning og sparring i veletableret elitenetværk
 • Adgang til idrætsklinik og fysioterapeuter
 • Idrætspsykologisk supervision

I Esbjerg Kommune har vi etableret flere idrætsfaglige netværk, hvor vidensdeling, dialog og udvikling er nøgleord. Blandt andet er følgende netværk iværksat:

 • Idrætsrådet
 • Cheftrænerforum
 • Talenttrænerforum
 • Koordineringsgrupper i folkeskole, på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser

Vores idræts- og eliteidrætspolitik sikrer, at vi kan arbejde inden for Team Danmarks strategier for eliteidræt.