Kollegiale regler

Pr. 26. april 2010


1. Generelt
Nedenstående kollegiale regler gælder alle klubber i Sydvestjysk Fodboldsamarbejde. (SFS)
Reglerne er gældende for alle klubber i Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) og ikke alene mellem samarbejdsklubberne og Esbjerg fB (EfB).
Det vil sige, at de kollegiale regler også gælder mellem to klubber som er medlem af Sydvestjysk Fodboldsamarbejde, og hvor Esbjerg fB ikke er en af dem.

2.  Klubsamarbejder
"Holdninger og handlinger" udarbejdet af styregruppe under DBU er afsættet for nedenstående:
Klubberne må gerne tilbyde spillerudvikling (inspirationstræning) til spillere hos samarbejdsklubber, i disses regi i børne- og ungdomsfodbold, med henblik på udvikling af spillernes færdigheder.
Klubberne må gerne invitere talentfulde spillere til talenttræning/inspirationstræning i egen klub - dog tidligst fra U13. Dette skal foregå via henvendelse til den pågældende spillers nuværende klub og skal være med til at hindre et for tidligt klubskifte. Der henvises i øvrigt til retningslinier udarbejdet i Licensmaterialet.

3. Udtagelsesstævner   
Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med "Holdninger og handlinger".
Udtagelsesstævner skal være en god oplevelse både for de spillere, der bliver udtaget og for de spillere, der ikke bliver udtaget.
Klubberne i Sydvestjysk Fodboldsamarbejde har pligt til at reagere, hvis ovennævnte ikke overholdes.

4. 
Akademier/skoler
Enhver form for tilbud fra klubber om akademi- og/eller skolegang for spillere yngre end U13, med henblik på skolestart fra U14, er ikke foreneligt med "Holdninger og handlinger".
Enhver form for tilbud fra klubberne om akademi- og/eller skolegang fra spillerne fra U13 spiller og ældre, skal være etisk forsvarlig, således at der tages hensyn til den enkelte spiller - specielt i relation til dennes videre skolegang samt personlige udvikling. Der skal i den forbindelse tages særligt hensyn til de spillere, der ikke udvikler sig så hurtigt/langt som andre i klassen, ligesom der bør indgå overvejelser om spillerens transporttid.

5. Klubskifte
For talenter sker klubskiftet efter deltagelse i talenttræning på niveau 1. Klubberne på højere niveau skal kun have de bedste spillere med potentiale til førsteholdet.
a)      Uopfordret klubskifte. Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på klubskiftet, altså at spilleren er mødt frem. Hvis moderklubben ønsker et evalueringsmøde, så rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales et møde, hvor forældre og de to klubber mødes.
b)      Opfordret klubskifte. (Den højere rangerende klub retter henvendelse). Klubben som ønsker en spiller kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen. Der afholdes et møde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene. Der aftales en plan for et eventuelt klubskifte. Der aftales en dato for et evalueringsmøde med ovennævnte deltagere.

6. Talenttræning niveau 1
Det forudsættes, at alle klubber som er medlem af Sydvestjysk Fodboldsamarbejde sender de bedste til talenttræning 1. Spillere der er udtaget til DBU samlinger fritages grundet stor træningsmængde. Øvrige, eksempelvist elever på Vitaskolen som har stor træningsmængde, deltager i talenttræningen og EfB doserer så den interne træningsmængde for disse om nødvendigt.