Nyt partnerskab sparker til indsats for udsatte unge

27. Apr. 2016

EfB Elite A/S indgår med virkning fra den nye sæson et nytænkende samarbejde med to lokalt funderede organisationer, som arbejder aktivt med at give udsatte unge et bedre liv og forebygge, at de udstødes.

EfB fastlagde i fjor en politik for Corporate Social Responsibility (CSR), som definerer klubbens rolle i forhold til fællesskabet i regionen og rummer konkrete initiativer til at tage et samfundsmæssigt og socialt ansvar. Det nye partnerskab med headspace Esbjerg og den frivillige hjælpeorganisation, Esbjerg – her passer vi på hinanden, er en naturlig videreførelse af disse bestræbelser.

- Vi ønsker som en kendt virksomhed med helt særlige muligheder for at skabe synlighed at stille os til rådighed i en god sags tjeneste. Vores håb er, at flere unge i vores region finder ud af, at de to organisationer gør noget aktivt for dem og har tilbud om jobforløb i virksomheder, som kan medvirke til at bringe dem videre i livet. Fokus er på de unge og deres muligheder, siger EfB’s adm. direktør, Søren Poulsen.

EfB gør fælles sag med medlemmer af sit store erhvervsnetværk, som ønsker at tage et socialt ansvar, men som enkeltvirksomheder har svært ved udmønte det i praksis. Virksomhederne tilbydes sponsorpakker til overskuelige beløb for at være en del af et nyt hovedsponsorkoncept, der forener at tage ansvar over for sårbare unge i lokalområdet og at tilgodese EfB’s interesse i at have et bredere økonomisk fundament.

Eksponeringen af headspace Esbjerg og Esbjerg – her passer vi på hinanden vil foregå på EfB’s hjemmeside og særligt sociale medier, hvor en stor del af den unge målgruppe i forvejen færdes, samt som logoer på EfB’s spilledragt, hvor de udgør et element i den synlighed, en hovedsponsor opnår. Partnerskabet udelukker ikke hovedsponsorer i mere traditionel forstand.

- Vi vil gerne have fællesskabstanken til at gennemsyre hele klubben, også i den kommercielle afdeling, hvor vi ved at forene kræfterne kan understøtte organisationer, der i samarbejde med lokale virksomheder udfører et værdifuldt arbejde blandt unge mennesker i vores region. I de seneste uger har vi afprøvet tankegangen blandt vore sponsorer, og vi er blevet overordentlig fint modtaget af virksomhederne. De er meget optaget af, at vi i fællesskab kan udrette noget for unge i en aldersgruppe, vi som fodboldklub dagligt er i kontakt med. Vores funktion er at hjælpe med at hjælpe, siger salgschef Henrik Tønder, EfB Elite A/S.

Af Frede Madsen

nyheder_divider