Partnerskab kan blive forbillede i hele landet

28. Apr. 2016

EfB Elite A/S offentliggjorde onsdag et nytænkende samarbejde med to organisationer, der arbejder blandt udsatte unge i den region, klubben tilhører. Headspace Esbjerg og Esbjerg – her passer vi på hinanden yder en indsats for at bringe unge i en vanskelig livsfase videre i livet med rådgivning og tilbud om jobforløb i lokale virksomheder.

En af partnerne, headspace Esbjerg, indgår i et landsdækkende rådgivningstilbud til udsatte børn og unge under Foreningen Det Sociale Netværk. Fundraisingchef Anne-Mette Nielsen foretrækker at tale om socialt entreprenørskab, og det er partnerskabet i Esbjerg et fint eksempel på.

- Virksomhederne har i headspace Esbjerg påtaget sig et kollektivt ansvar, som er helt enestående, og vi er meget glade for, at EfB nu er med til at videreudvikle og synliggøre deres indsats på en meget populær arena. Klubben kommunikerer klart, at det ikke er EfB, det handler om, men de unge mennesker, og at det skal forankres ude i virksomhederne. Headspace Esbjerg er i forvejen fremhævet for ”best practise” for sin indsats for udsatte unge, og vi anser partnerskabet med EfB som et pilotprojekt, der kan blive et forbillede for lignende projekter andre steder i landet, siger Anne-Mette Nielsen,      

Siden åbningen i efteråret 2014 har Headspace Esbjerg med kontor i Kirkegade opnået bemærkelsesværdige resultater:

  • 425 unge har henvendt sig og er med samtaler blevet hjulpet videre med deres udfordringer. De hyppigste årsager er uddannelse/arbejde, tristhed og bekymring, konflikter med familie og bekendte samt ensomhed.
  • 1.402 har været i kontakt med den udgående rådgivning på skoler, uddannelsesinstitutioner mv.
  • 15 lokale virksomheder er med i et virksomhedsnetværk, der tilbyder joblæringsforløb til unge.
  • 17 joblæringsforløb er sat i gang. 90 procent af de unge, der har gennemført et forløb, er videre med arbejde, uddannelse og ny tro på livet. Mange af dem på de virksomheder, der åbnede sig for dem.
  • 41 frivillige er tilknyttet headspace Esbjerg og deltager i at rådgive børn og unge

Af Frede Madsen

nyheder_divider