Strategi

EfB bruger mange ressourcer på at udvikle talentfulde ungdomsspillere til topspillere, der kan indgå i startopstillingen på vores førstehold. Dette sker ud fra en målsætning om, at EfB skal være blandt de bedste i Danmark på senior- og ungseniorniveau.

Elitepolitikken indebærer derfor, at klubben skal:

  • Være repræsenteret i de bedste rækker i aldersgruppen 14-18 årige
  • Være repræsenteret på alle DBU-hold.
  • Være repræsenteret i A+-projektet.

Vi vil gerne udvikle spillere, som er i stand til at være i boldbesiddelse og spilstyrende på modstandernes halvdel. Vi tror på, at der skabes flest målchancer ved at fastholde spillet på den offensive halvdel. Spillet skal være præget af fleksibilitet og variation på de enkelte positioner.

Det er vigtigt at pointere, at vi meget gerne ser spillere, der på højt niveau kan gøre noget særligt, men især i vores meget individuelt prægede tid er det afgørende, at en EfB-spiller er karakteriseret ved, at han er god til at gøre sine medspillere gode.

Fokuspunkter med henblik på ungdomsudviklingsprogrammet:

  • Aldersbestemt træning
  • Udvikling af færdighederne "fart i bold", "fart i spiller", "fart i bold og spiller" - og "fart i bold/spiller i relation til medspillere/modspillere"
  • Profylaktiske fysiske færdigheder (stabilitet, eksplosivitet, styrke)
  • Spillestilsfærdigheder
  • Almene/specifikke bevægelseskvaliteter
  • Mentale færdigheder i samarbejde med DBU
  • Et tæt samarbejde med skoleuddannelse/ungdomsuddannelse ved Eliteidræt Esbjerg

I dette uddannelsesår arbejder syv fuldtidstrænere og to trænere på mere en halv tid. Den seneste ansættelse indebærer fuldtidsansættelse af U17 Liga træneren. Disse trænere deler arbejdet med udviklingen af de bedste spillere fra A-trup, U-trup, Idrætsklasserne på Vitaskolen- og arbejdet med aldersgruppen 13 - 15 år (T-licensalder).

Skoleprojektet indebærer tre gange morgentræning inden spillerne møder i skole.
U-trupstræning foregår også på tværs af "holdtræningen" og foregår isoleret set 3-4 gange om ugen heraf to om formiddagen på rullende tidspunkter tilpasset ungdomsuddannelse.
Vi tilstræber, at træningsdoseringen og belastningen stemmer overens med spillerens forudsætninger og behov. Men muligheden for seks-syv gange træning om ugen er til stede.
Med hensyn til den rette matchning i både træning og kamp, trænes der jævnligt opad. Det vil sige, at spillere træner med ældre, stærkere, og hurtigere spillere. Både i relation til holdtræning og som individuel/specialiseret træning. Det samme gør sig gældende i kampe.

Der udarbejdes profilbeskrivelser/udviklingsmål for alle spillere i talentudviklingen fra U14.