Trænerskifte imellem SFS-Klubber

  1. At en træner skifter klub, er der umiddelbart ikke noget i vejen med, men modtagerklubben skal kontakte afgiverklubbens SFS-kontaktperson om, at en træner er dukket op.

  2. Har træneren kontrakt med afgiverklubben skal den først ophæves eller afsluttes. Hvis afgiverklubben ikke vil ophæve kontrakten, kan modtagerklubben/træneren ikke indgå en ny kontrakt, før kontrakten er udløbet.

  3. Er en klub interesseret i en træner fra en anden klub, skal den interesserede klub kontakte den pågældende klubs SFS-kontaktperson, som derefter viderebringer det til afgiverklubbens bestyrelse. Afgiverklubben skal indenfor 14 dage tage beslutningen, om man vil acceptere skiftet, eller om man vil afvise henvendelsen. Afgiverklubben skal give en forklaring, om hvorfor man afviser.

  4. Afgiverklubben bestemmer selv, og man vil informere den pågældende træner om interessen fra en anden klub.

  5. Så vidt muligt skal trænerskifte foregå i november, december, januar eller juli måned efter endt turnering.

  6. Afgiverklubben kan aldrig nægte en træner at forlade klubben, hvis de ikke har kontrakt på hinanden.