Deltagelse i den elektroniske generalforsamling.

Elektronisk deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling finder sted gennem appen “LUMI AGM”, som kan tilgås via en smartphone app (IOS eller Android) eller en webbrowser. LUMI AGM giver mulighed for at følge live-webcasten fra den ekstraordinære generalforsamling, stille spørgsmål og stemme.

Ved elektronisk deltagelse er hver aktionær ansvarlig for at sikre, at den pågældende aktionær har en smartphone med de nødvendige apps downloadet eller adgang til en webbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling.

Bestilling af login oplysninger til den ekstraordinære generalforsamling

Login oplysningerne til generalforsamlingen vil blive sendt pr. e-mail til aktionærer, som har registreret deres deltagelse ved at udfylde og indsende denne formular rettidigt.

Login oplysninger, herunder det unikke 9-cifrede Meeting ID, brugernavn og adgangskode sendes til den angivne e-mailadresse forud for generalforsamlingens start. 

En guide til deltagelse modtager du i en email-bekræftelse efter din tilmelding.

Tilmeldingsformular

EfB Elite afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. februar 2021 kl. 19:00. Generalforsamlingen afvikles elektronisk med mulighed for online deltagelse.

    OBS! Såfremt du ikke har et VP-kontonr. står du ikke direkte anført som kapitalejer i ejerbogen. Det er derfor en betingelse for deltagelse, at der uploades tilstrækkelig dokumentation for beholdningen, således ejerskabet kan verificeres. Dokumentationen skal uploades herunder og skal være EfB Elite A/S i hænde senest den 19. februar 2021 kl. 23:59.

    (maks 1 MB)

    Formularen skal være EfB Elite A/S i hænde senest fredag den 19. februar 2021 kl. 23:59.