Klub

Ekstraordinær generalforsamling forløb som forventet

EfB Elite A/S afholdt onsdag ekstraordinær generalforsamling med henblik på blandt andet en kapitaludvidelse på 45 millioner kr. Arrangementet forløb som forventet, og alle punkter på dagsordenen blev stemt igennem med nødvendigt stemmeantal fra generalforsamlingen.

I forlængelse af udmeldingen fra EfB Elite A/S fredag d. 5. februar angående ny majoritetsaktionær blev der samtidig indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Denne blev onsdag aften afholdt virtuelt med en række punkter på dagsordenen.

Aktieværdien blev nedskrevet fra 250 kr. pr. stk. til 1 kr. pr. stk., og således blev aktiekapitalen nedskrevet fra 48 millioner kr. til den nuværende reelle værdi på 14 millioner kr.

Efterfølgende blev det så besluttet at udvide aktiekapitalen med 45 millioner kr. til kurs 100 ved kontant indbetaling i en rettet emission uden fortrinsret for køb af eksisterende aktionærer.

Den nye, samlede aktiekapital lander derfor på 59 millioner kr., når de nye aktier er fuldt tegnet.

Ovenstående blev stemt igennem og godkendt af generalforsamlingen med mere end det nødvendige stemmeantal.

Samtidig stemte generalforsamlingen for og godkendte nye vedtægter for selskabet.

Den ordinære generalforsamling er fastsat til onsdag d. 7. april kl. 19.00, hvor der vil blive aflagt årsberetning og regnskab for 2020 og valgt en ny bestyrelse.

Hvorvidt denne afholdes fysisk på Blue Water Arena eller virtuelt afhænger af Covid-19-restriktionerne.

Næste Hjemmekamp
lørdag d. 20. juli - kl. 16.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo vs logo