Privatlivspolitik for EfB Elite A/S

EfB tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger jævnfør kravene i EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S
CVR-nr.: 15619376
Gl. Vardevej 82
6700 Esbjerg
efb@efb.dk
+45 75 45 33 55

1. Generelt om GDPR

Fra d. 25. maj 2018 finder databeskyttelsesforordningen (GDPR) anvendelse. GDPR er udviklet til at beskytte dig som kunde og dine rettigheder vedrørende håndtering og formidling af dine personlige oplysninger.

2. Hvilke personlige oplysninger indsamler EfB Elite A/S

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, fødselsdag og betalingskortoplysninger.

Interagerer du på vores digitale platforme (Facebook, Twitter, Instagram mv.), kan vi også automatisk indsamle nedenstående oplysninger. Det gør vi som udgangspunkt for at blive bedre til at forstå, hvordan vores interessenter/fans bruger vores digitale platforme, så vi kan skabe bedre indhold og mere relevant kommunikation:

 • Hvordan du har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt
 • Din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem
 • Hvilket indhold du har ’liket’ eller delt
 • Hvilke videoer du har set og hvor længe
 • Hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme
 • Hvilke links du klikker på og eventuelle søgninger, du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner
 • Dit tilhørsforhold som kunde
 • Oplysninger, du udfylder i formularer

3. Hvordan indsamles dine personoplysninger?

EfB Elite A/S indsamler dine personlige oplysninger:

 • Når du køber produkter på billet.efb.dk (herunder billetter og sæsonkort)
 • Når du tilmelder dig nogle af vores tjenester, nyhedsbreve mv.
 • Når du gør brug af vores rekrutteringssystem via efb.dk
 • Når du tilmelder dig til konkurrencer eller deltager i afstemninger
 • Når du kontakter os generelt, for eksempel via e-mail
 • Når du deltager i forskellige typer undersøgelser, vi måtte udføre
 • Når du er leverandør til os
 • Når du er kunde hos os

4. Til hvilket formål behandler EfB Elite A/S dine personoplysninger?

 • For at administrere og tilbyde produkter og services, som du har bedt om eller udtrykt interesse i
 • For at administrere konkurrencer, afstemninger og andre tilbud, som du deltager i
 • For at kommunikere med dig hvis ydelsen, du har bedt om, ikke er tilgængelig
 • For at personliggøre og forbedre din oplevelse på vores platforme
 • For at udføre markedsundersøgelser, som kan forbedre din oplevelse og vores produkter og services
 • For at indsamle din aktivitet på vores digitale platforme
 • For at personliggøre den kommunikation, vi sender ud til dig
 • For at vurdere om jobansøgeren er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling

5. På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten

 • På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Som følge af, at vi er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
 • Fordi det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser og yde den bedst mulige service overfor dig. Hvis du ikke oplyser de påkrævede personoplysninger, kan vi ikke tilbyde den efterspurgte ydelse.

6. Videregivelse af oplysninger

EfB Elite A/S videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

EfB Elite A/S videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 • Du udtrykkeligt samtykker hertil
 • Det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig
 • EfB Elite A/S er retligt forpligtet hertil

EfB Elite A/S kan endvidere videregive personoplysninger efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

EfB Elite A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Herunder nogle eksempler:

 • Billetsystemer
 • Serverhosting
 • Systemvedligeholdelse
 • E-mail-service

Disse databehandlere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for EfB Elite A/S.

Såfremt EfB Elite A/S, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer EfB Elite A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

7. Cookies

EfB Elite A/S videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

EfB Elite A/S videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 • Du udtrykkeligt samtykker hertil
 • Det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig
 • EfB Elite A/S er retligt forpligtet hertil

EfB Elite A/S kan endvidere videregive personoplysninger efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

EfB Elite A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Herunder nogle eksempler:

 • Billetsystemer
 • Serverhosting
 • Systemvedligeholdelse
 • E-mail-service

Disse databehandlere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for EfB Elite A/S.

Såfremt EfB Elite A/S, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer EfB Elite A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8. EfB-app

Ifm. oprettelse af en konto i EfB App’en har vi brug for oplysninger om dig. Nedenstående oplysninger behandles med det formål at kunne oprette en unik konto via app’en iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse):

 • E-mail-adresse
 • Brugernavn

Således du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, deltage i vores konkurrencer, deltage i afstemninger, markedsundersøgelser, modtage markedsføringsmateriale med særlige tilbud via e-mail/SMS eller vi ønsker at personalisere app’ens indhold til dig, vil vi ikke behandle nedenstående oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke til disse aktiviteter iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke)/markedsføringslovens § 10, stk. 1 (samtykke):

 • Fødselsdato
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Købspræferencer og interesser
 • Din bekræftelse på, at vi må registrere data om din geografiske placering via GPS-data

EfB Elite A/S gør opmærksom på, at i tilfælde af login via Facebook overføres navn, efternavn, e-mailadresse samt profilbillede til app’en. Det er således valgfrit, hvorvidt du ønsker at oprette en konto i app’en via Facebook, men så vidt du benytter denne funktion vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til oprettelse af kontoen iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

EfB Elite A/S’ gør brugeren opmærksom på, at der kan være links i app’en eller e-mail fra os, som henviser til en eller flere af vores partnere.

8.1

EfB Elite A/S videregiver/overlader udelukkende oplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Eksempler på tredjeparter:

 • Appudvikler: MANY Digital A/S (CVR 34052247)
 • IBM Cloud – Frankfurt, Tyskland
 • CLUBTIMISER – CRM-system

EfB Elite A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx som ovennævnte App-udvikler MANY Digital A/S, serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse databehandlere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Tredjeparterne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for EfB Elite A/S.

Såfremt EfB Elite A/S, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer EfB Elite A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8.2

Du kan til enhver tid slette din konto via app’ens indstillinger. Når du sletter din konto, slettes alle oplysninger ligeledes om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger yderligere tre måneder efter sletning, hvis du forinden kontoslet har overtrådt straffelovens bestemmelser iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

8.3

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår ovenfor eller aktiv funktion i app’ens indstillinger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.4

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

8.5

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

8.6

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

8.7

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

8.8

Ønsker du at stoppe din brug af EfB-appen og slette din bruger, kan du let selv gøre det. Det gør du under ”Indstillinger” i appen ved at trykke på knappen ”Slet konto”. Herefter sørger vi for, at din app-bruger og -konto slettes.

9. Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen – i alle tilfælde, slettes oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige for selskabet. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Ansøgninger behandles via et rekrutteringssystem på efb.dk og opbevares i seks måneder. Herefter vil ansøgeren få tilsendt en mail og give samtykke til, at ansøgningen fortsat må opbevares af selskabet.

Oplysninger relevant for regnskabsmateriale slettes i henhold til bogføringslovens § 10 opbevares i fem år plus indeværende regnskabsår.

Efter markedsføringslovens bestemmelser, gemmes persondata i 2 år fra sidste henvendelse til personen; med henblik på at dokumentere samtykket.

10. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

11. Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til efb@efb.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

12. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvilket kan ske uden gebyr via eksempelvis mail. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker et samtykke, vil EfB Elite A/S ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på e-mail efb@efb.dk.

Vores politikker og procedurer bliver løbende revideret. Fra tid til anden kan vi derfor ændre denne privatlivspolitik for at denne er så fyldestgørende og korrekt som mulig. Vi anbefaler dig derfor løbende at holde dig opdateret på denne side.

Opdateret d. 5. oktober 2023.