Partner

God stemning på generalforsamling

Generalforsamlingen i EfB Elite A/S vedtog enstemmigt vedtægtsændringer og valgte advokat Peter Kirk Larsen som nyt bestyrelsesmedlem i selskabet.

På generalforsamlingen mandag aften på Blue Water Arena, hvor der var mødt 40 aktionærer op, blev Mikael Würtz udpeget som dirigent. Bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen og adm. direktør Brian Bo Knudsen gennemgik årsberetningen og årsrapporten, som de første punkter på dagsordenen.
Formand Kristoffer Jarl Kristensen berettede om positive sportslige resultater, organisatoriske ændringer og andre forhold fra 2018, og gav samtidig et indblik i forventede fremtidsudsigter for selskabet. Adm. direktør Brian Bo Knudsen gennemgik herefter regnskabet, som var sendt ud på forhånd. Han pointerede det utilfredsstillende underskud på 9,5 mio. kroner, men påpegede den væsentlige forbedring og tilfredsstillende udvikling over de seneste regnskabsperioder. Årsberetningen og årsrapporten blev enstemmigt vedtaget uden yderligere kommentarer.
Ændringsforslagende til vedtægterne for EfB Elite A/S blev enstemmigt vedtaget, ligesom Ernst & Young blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Ole Juul Jørgensen havde siden indkaldelsen trukket sit kandidatur, hvorfor bestyrelsen indstillede advokat Peter Kirk Larsen som nyt medlem. Han blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat.
Bestyrelsen består herefter af følgende; Bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen (1 år til valg), næstformand Palle Guldager Kristensen (2 år til valg), Peter Kirk Larsen (1 år til valg) og Allan Østergaard (2 år til valg) samt Søren Copsø, der er valgt på vegne af EfB’s moderklub.
Slutteligt gav adm. direktør Brian Bo Knudsen en update efterfulgt af et rent sportsligt indlæg fra sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Næste Hjemmekamp
søndag d. 4. august - kl. 14.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo - logo