Klub

Klubmeddelelse

På baggrund af en begæring fra en kreditor har Skifteretten i Esbjerg fredag den 23. februar 2024 indledt rekonstruktionsbehandling for selskabet ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S, CVR 15619376, og advokat Søren Volder, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, er beskikket som rekonstruktør, mens statsautoriseret revisor Mads Johansson, PwC, er beskikket som regnskabskyndig tillidsmand.

Skifteretten i Esbjerg har samtidig truffet beslutning om, at advokat Søren Volder overtager ledelsen i EfB Elite A/S.

Rekonstruktionen betyder, at gæld, der er stiftet før i dag kl. 13.00, foreløbigt ikke betales, men afventer en endelig afklaring af selskabets økonomiske fremtid.

Søren Volder vil fortsætte driften i selskabet, således at kampe og øvrige arrangementer afvikles som hidtil. Forpligtelser stiftet efter i dag kl. 13.00 betales til sædvanligt forfald. Medarbejdere vil få løn som sædvanligt.

Sideløbende vil der nu påbegyndes en proces, som gerne skulle munde ud i, at der etableres en økonomisk bæredygtig og varig løsning for EfB Elite A/S.

Søren Volder forventer at kunne fremsætte et eller flere forslag til løsning over for EfB Elite A/S’ kreditorer inden for 4-8 uger.

Den ekstraordinære generalforsamling mandag den 26. februar 2024 er aflyst som følge af rekonstruktionen.

Alle henvendelser vedrørende EfB Elite A/S bedes rettet til Søren Volder.

Næste Hjemmekamp
lørdag d. 20. juli - kl. 16.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo - logo