Klub

Klubmeddelelse

Klubmeddelelse fra EfB Elite A/S.

EfB Elite A/S indkalder inden længe til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker efter anmodning fra fire minoritetsaktionærer, der tilsammen ejer mere end 30% af EfB Elite A/S.

En styregruppe for forslagsstillerne og andre større aktionærer og sponsorer har udsendt pressemeddelelse om begrundelse for sine forslag og for indkaldelsen, hvortil vi henviser.

Bestyrelse og direktion kan ikke udtale sig om de fremsatte forslag før generalforsamlingen afholdes.