Partner, Klub

Mærkbar forbedring af resultatet i EfB

Afskeden med landets bedste fodboldrække påvirker økonomien i EfB, der dog alligevel forbedrer resultatet i 2017 i forhold til det seneste årsregnskab med knap 14 mio.

EfB kan offentliggøre et underskud for 2017 på 24,6 mio. kroner, der betegnes som utilfredsstillende. Dette til trods for der er tale om en klar forbedring i forhold til resultatet for 2016, der lød på et underskud på 38,1 mio. kroner. Til trods for at nettoomsætningen er faldet, er det alligevel lykkes at reducere underskuddet ved hjælp af reducerede omkostninger.
– Vi har forbedret os på trods af en nedrykning, men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende med dette resultat, og derfor er vi i gang med en længere igangværende proces mod at skabe økonomisk bæredygtighed. Det har i første omgang blandt andet medført en yderligere tilpasning af udgifter. Vi kan dog ikke alene spare os til økonomisk bæredygtighed. Indtægterne skal tillige øges, og her er de sportslige resultater selvfølgelig afgørende for blandt andet at øge tilskuertallet på Blue Water Arena. Endvidere har de sportslige resultater stor indflydelse på de største indtægter, som er sponsorer, tv-penge og transfers. Budgettet for det kommende regnskabsår er af forsigtighedsmæssige årsager grunde budgetteret med de indtægter, der er forbundet med at spille i NordicBet Ligaen. Det betyder fortsat et større underskud. Glædeligvis har vi for nuværende fået tilsagn om likviditetsberedskab, som sammenholdt med konstant fokus på det forretningsmæssige under de givne budgetforudsætninger sikrer fremtidig drift, udtaler adm. direktør i EfB Elite A/S, Brian Knudsen, der også pointerer, at forårets sportslige resultater har stor betydning, da en eventuel oprykning vil have en positiv effekt.
– Det har naturligvis stor betydning for vores økonomiske forudsætninger, men for nuværende budgetterer vi med de indtægter, der er forbundet med at spille i NordicBet Ligaen. Vi håber og tror alle sammen på oprykning, og hvis det bliver en realitet, så arbejder vi selvfølgelig med en anden ramme, som vi også er klar med. Det handler dog i første omgang om den lange vej mod økonomisk bæredygtighed, hvor vi viser økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu med de midler, vi har til rådighed.
EfB afholder generalforsamling den 18. april klokken 19.00 på Blue Water Arena.