Klub

Ny bestyrelse valgt i EfB Elite A/S

EfB Elite A/S, selskabet bag Esbjerg fB, holdt onsdag generalforsamling, hvor der blandt andet blev valgt en ny bestyrelse.

Carlsberg Lounge på Blue Water Arena dannede onsdag aften ramme om den årlige generalforsamling for EfB Elite A/S, selskabet bag Esbjerg fB der aktuelt gør sig i 1. division.

På grund af de nuværende Covid-19-restriktioner var det ikke muligt at møde fysisk op for andre end et minimum af deltagere, og derfor blev der i stedet live-transmitteret direkte til de tilmeldte aktionærer. 

Bestyrelsesformand Palle Guldager Kristensen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med en årsberetning, ligesom han fortalte om processen med at finde en ny hovedaktionær til EfB, hvilket som bekendt faldt endegyldigt på plads i begyndelsen af 2021.

Herefter overtog adm. direktør Brian Bo Knudsen ordet og gennemgik årsregnskabet, hvor han blandt andet kom forbi EfB’s økonomiske resultat for 2020, der bød på et overskud på 2.100.000 kr. Overskuddet blev landet efter et hårdt år, der bar præg af Covid-19-pandemien og medfølgende konsekvenser samt en nedrykning fra Superligaen i sommer, så der blev udvist tilfredshed.

Den nye ejerstruktur betyder, at der på generalforsamlingen skulle vælges og sammensættes en ny bestyrelse på i alt fem personer til EfB Elite A/S.

Den amerikanske investorkreds, der har købt sig ind som hovedaktionær, skulle derfor indsætte tre bestyrelsesmedlemmer. Lokale, esbjergensiske investorer skulle vælge en, mens EfB’s moderklub skulle udpege en.

I og med at de amerikanske investorer har aktiemajoriteten, valgte de at indsætte Chien Lee, Paul Conway og Michael Kalt i bestyrelsen.

Palle Guldager Kristensen blev af de lokale investorer indstillet og valgt som bestyrelsesmedlem. EfB’s moderklub udpegede Henrik Jensen, der dermed også fortsætter.

Der var undervejs ingen indkomne forslag eller spørgsmål, og revisions- og rådgivningsselskabet EY blev desuden genvalgt som selskabets revisor.

Under punktet Eventuelt gav Paul Conway på vegne af den amerikanske investorkreds et kortvarigt indlæg om planerne og visionerne for fremtiden i EfB.

Inden kameraerne blev slukket og årets generalforsamling afsluttet, blev der kvitteret og sagt tak for indsatsen til Søren Copsø, Torben Porsholdt og Allan Østergaard, der alle trådte af.

Efterfølgende har bestyrelsen udpeget Michael Kalt som ny bestyrelsesformand og Palle Guldager Kristensen som næstformand.

Næste Hjemmekamp
torsdag d. 18. april - kl. 19.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo vs logo