Privatlivspolitik for EfB Elite A/S

EfB tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger jævnfør kravene i EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S
CVR-nr.: 15619376
Gl. Vardevej 82
6700 Esbjerg
efb@efb.dk
+45 75 45 33 55

1. Generelt om GDPR

Fra d. 25. maj 2018 finder databeskyttelsesforordningen (GDPR) anvendelse. GDPR er udviklet til at beskytte dig som kunde og dine rettigheder vedrørende håndtering og formidling af dine personlige oplysninger.

2. Formål, oplysninger og behandlingsgrundlag

Ifm. oprettelse af en konto i EfB App’en har vi brug for oplysninger om dig. Nedenstående oplysninger behandles med det formål at kunne oprette en unik konto via app’en iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse):

 • E-mail-adresse
 • Brugernavn

Således du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, deltage i vores konkurrencer, deltage i afstemninger, markedsundersøgelser, modtage markedsføringsmateriale med særlige tilbud via e-mail/SMS eller vi ønsker at personalisere app’ens indhold til dig, vil vi ikke behandle nedenstående oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke til disse aktiviteter iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke)/markedsføringslovens § 10, stk. 1 (samtykke):

 • Fødselsdato
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Købspræferencer og interesser
 • Din bekræftelse på, at vi må registrere data om din geografiske placering via GPS-data

EfB Elite A/S gør opmærksom på, at i tilfælde af login via Facebook overføres navn, efternavn, e-mailadresse samt profilbillede til app’en. Det er således valgfrit, hvorvidt du ønsker at oprette en konto i app’en via Facebook, men så vidt du benytter denne funktion vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til oprettelse af kontoen iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

EfB Elite A/S’ gør brugeren opmærksom på, at der kan være links i app’en eller e-mail fra os, som henviser til en eller flere af vores partnere.

3. Videregivelse/overladelse af oplysninger

EfB Elite A/S videregiver/overlader udelukkende oplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Eksempler på tredjeparter:

 • Appudvikler: MANY Digital A/S (CVR 34052247)
 • IBM Cloud – Frankfurt, Tyskland
 • CLUBTIMISER – CRM-system 

EfB Elite A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx som ovennævnte App-udvikler MANY Digital A/S, serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse databehandlere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Tredjeparterne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for EfB Elite A/S.

Såfremt EfB Elite A/S, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer EfB Elite A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

4. Periode for opbevaring

Du kan til enhver tid slette din konto via app’ens indstillinger. Når du sletter din konto, slettes alle oplysninger ligeledes om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger yderligere tre måneder efter sletning, hvis du forinden kontoslet har overtrådt straffelovens bestemmelser iht. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår ovenfor eller aktiv funktion i app’ens indstillinger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

7. Indsigt og klager

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)       

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Ønsker du at stoppe din brug af EfB-appen og slette din bruger, kan du let selv gøre det. Det gør du under ”Indstillinger” i appen ved at trykke på knappen ”Slet konto”. Herefter sørger vi for, at din app-bruger og -konto slettes.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem dig og EfB Elite A/S, som ikke kan løses mellem jer alene, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

8. Kontakt

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på efb@efb.dk eller EfB Elite A/S, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg.

Vores politikker og procedurer bliver løbende revideret. Fra tid til anden kan vi derfor ændre denne privatlivspolitik for at denne er så fyldestgørende og korrekt som mulig. Vi anbefaler dig derfor løbende at holde dig opdateret på denne side.