Partner

Regnskabet for EfB Elite A/S viser igen positiv udvikling og mærkbar forbedring

Resultatet for regnskabsåret 2018 som offentliggøres i dag, viser et underskud på kr. 9,5 millioner mod et underskud på kr. 24,6 millioner i 2017. En samlet forbedring på 15 mio. kr.

Den positive udvikling i resultaterne som startede i 2017, er glædeligvis fortsat gennem 2018. Efter kun en sæson i Nordic Bet Ligaen spillede EfB i sommeren 2018 sig tilbage til Superligaen. Det har haft en positiv virkning på det forbedrede resultat. Den positive udvikling i økonomien er tillige skabt i hele forretningen via en generel stigning i indtægterne samt en reduktion i omkostningerne – herunder også afskrivninger.
I forbindelse med offentliggørelsen udtaler adm. direktør Brian Bo Knudsen følgende.
– Et underskud på 9,5 mio. kr. er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Udviklingen i såvel bruttoresultatet som årets resultat i forhold til de opnåede resultater i såvel 2016 og 2017 er tilfredsstillende. Det er denne proces og udvikling vi fokuserer på. Når vi ser på udviklingen henover de seneste år skal vi huske på, at i 2016 spillede vi hele året i Superligaen, hvorimod såvel 2017 og 2018 spillede vi en halvsæson i NordicBet Liga og en halvsæson i Superligaen. Det bekræfter også den gode udvikling og at vi er på rette vej til at skabe økonomisk bæredygtighed. Vi arbejder dagligt hårdt med at følge de lagte planer og udvikle forretningen EfB. Hvis vi samtidig, er dygtige og fortsat spiller i Superligaen i næste sæson og opbakningen fra såvel sponsorer som tilskuere fortsætter, vil jeg vurdere, at vi er tæt på at skabe økonomisk balance i EfB Elite A/S i regnskabsåret 2019. Det vil isoleret set alene være en pokal værdig efter flere år med store underskud.
– Da egenkapitalen i selskabet er tabt, er det nødvendigt med et likviditetsberedskab for at sikre driften i 2019. Glædeligvis har vi fået tilsagn om nødvendigt likviditetsberedskab, som under de givne budgetforudsætninger sikrer fremtidig drift, slutter adm. direktør Brian Bo Knudsen
EfB afholder generalforsamling den 18. marts 2019 klokken 19.00 i Carlsberg Lounge.

Næste Hjemmekamp
søndag d. 10. marts - kl. 14.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo vs logo