Værdifuld sparring og investering i træning

På trænerniveau er formålet med Sydvestjysk Fodbold Samarbejde at give trænere i medlemsklubberne konkrete redskaber og inspiration til at tage med hjem og afprøve i egen klub. Dette har til formål at dygtiggøre og skabe flere kompetente børnetrænere i samarbejdsklubberne, hvilket i sidste ende skal være med til at skabe endnu flere gode børnetræningsmiljøer.

Børnetrænerudvikling

Alle trænere omkring årgangene U6-U10 i klubsamarbejdet får tilbudt en børnetrænerudviklingsuddannelse. Uddannelsen giver kursisterne redskaber og et indblik i, hvordan et godt børnetræningsmiljø kan struktureres.

Inspirationstræning i egen klub

EfB bidrager gerne med træningstemaer og -metoder for at give og dele inspiration med samarbejdsklubberne.

Online øvelsesbank

Som en del af Sydvestjysk Fodbold Samarbejde opnås der adgang til en online øvelsesbank, hvor træningsøvelser inden for:

  • Spil med mål
  • Teknik
  • Småspil
  • Possesionspil

Øvelserne er filmet, beskrevet og visualiseret og dermed lette at tilgå.

Spotkurser

Spotkurser er tiltænkt de trænere, som ønsker at få inspiration til at træne specifikke fodboldfærdigheder. Der vil til hvert kursus være et overordnet tema, som der trænes efter.

Til hvert kursus vil programmet kort blive forklaret inden træningen, hvorefter der trænes på bane i en time inden afrunding. Sammenlagt tager kurset omkring tre timer.

Trænerpraktik i EfB Akademi

Trænere i EfB’s samarbejdsklubber kan ansøge om at komme i trænerpraktik på et af akademiholdene i årgangene U12-U15. Som træner bliver du tilknyttet holdet og cheftræneren vil være vejleder.

Trænerpraktikanten vil ugentligt deltage i planlægning, træning, evaluering af træning og eventuelle kampe.

Praktikkens varighed, og hvor mange træninger du deltager i, aftales individuelt.

Trænerpraktikken er primært henvendt til yngre trænere, som søger inspiration til videreudvikling. Inspirationen er møntet på at bruge i egen klub til videreudvikling af det lokale fodboldmiljø.