Klub

Udskydelse af generalforsamling

På grund af Covid-19-situationen og dertilhørende restriktioner udskydes årets generalforsamling i Esbjerg fB’s moderklub.

Under normale omstændigheder skulle Esbjerg fB’s moderklub have afviklet den årlige generalforsamling den sidste tirsdag i februar. 

Henset til de gældende Covid-19-restriktioner har DBU og DIF udsendt vejledninger til alle fodboldklubber i Danmark. Af disse vejledninger fremgår det blandt andet, at specialforbundene i Danmark anbefaler alle klubber at udskyde deres normale generalforsamlinger til senere på foråret. 

Af DBU Jyllands hjemmeside fremgår det: 

Forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver foreninger og specialforbund mulighed for at afvige fra vedtægterne og fra uskrevne foreningsregler.

Moderklubbens bestyrelse har derfor besluttet at udskyde årets generalforsamling til et andet tidspunkt i foråret, hvor  forsamlingsforbuddet forsvinder eller forhøjes til et antal, der vil åbne op for mulighederne for en naturlig gennemførelse. 

Formelt betyder det, at den nuværende bestyrelse fortsætter sit bestyrelsesarbejde, indtil en generalforsamling kan gennemføres. 

På vegne af bestyrelsen i EfB’s moderklub.

Næste Hjemmekamp
fredag d. 31. maj - kl. 19.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo vs logo